Home Filipino PAANO GINAGAMIT ANG KANDILA UPANG MATUPAD ANG IYONG MGA KAHILINGAN

PAANO GINAGAMIT ANG KANDILA UPANG MATUPAD ANG IYONG MGA KAHILINGAN

0
PAANO GINAGAMIT ANG KANDILA UPANG MATUPAD ANG IYONG MGA KAHILINGAN

Iparating ang iyong mga intentions sa tulong ng kandila. Hinuhubog ng ating kaisipan ang ating kinabukasan. Law of Attraction ang tawag dito; at makatutulong ang kandila upang ma-charge o ma-boost ang iyong mga intentions.

Ang mga tao ay nagtutulos ng kandila para sa kanilang intentions and prayers. Marahil ay kung tatanungin ang karamihan kung bakit nila ito ginagawa, ang isasagot nila ay dahil nakasanayan na lamang.

Ngunit sa malalim na aspeto, nakatutulong ang pagsisindi ng kandila upang maprotektahan ang positibong enerhiya at positibong pag-iisip mo.

Ang liwanag ng kandila ay lumilikha ng electromagnetic field na magiging shield ng iyong thoughts at emotions in molecular level.

Sa Science, anuman ang ating isipin at nararamdaman ay lumilikha ng electromagnetic wave. Ang liwanag mula sa apoy ng kandila ay isa sa mga elemento ng mundo. Ito ay may force field. Ito ang dahilan kaya sinasabing kung ikaw ay may intention and prayers, pumili ka ng kandilang angkop sa iyong kagustuhan.

Kung ikaw ay hihiling ng pera, magsindi ng green candle. Kung love, magsindi ng pink candle. Kung para sa full concentration at sucess, kulay yellow ang sindihan. Itim na kandila naman ang sindihan para sa purification ng energy sa paligid, protection, at pantanggal ng anumang negative energy/entity sa paligid.

Ang kulay ng kandila ay may malaking kinalaman at impact sa uri ng enerhiyang gusto mong tawagin o i-attract sa buhay mo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggers like this: